Mgr. TOMÁŠ KAVKA

„Kde je pohyb, tam je život.“

Tomáš je vystudovaný fyzioterapeut s profesní praxí z pražských soukromých ambulancí, během studia ale nahlédl také za oponu největších českých nemocnic. Během řady absovovaných kurzů, konferencí a seminářů čerpal od předních českých fyzioterapeutů, stejně tak jako od zahraničních lektorů – díky tomu měl možnost setkat se s mnoha rozdílními odbornými přístupy a pohledy. Ve své praxi, pokud je to možné, klade důraz na řešení příčin obtíží a jejich prevenci, ne jen na odstraňování aktuálních příznaků. K tomu mu významně pomáhá jeho interdisciplinární přesah do psychologie a psychoterapie a snaha o komplexní pohled na člověka a jeho obtíže.

PRAXE:

  • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol (Mgr. Petr Bitnar)
  • Rehaton s.r.o. (Mgr. Zdeněk Čech), Praha
  • Monada, spol. s.r.o. - Klinika komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka, Praha
  • Medtempl, s.r.o. - Centrum rehabilitace a fyzikální medicíny, Praha
  • Vojenský rehabilitační ústav, Slapy nad Vltavou
  • A další...
tomaskavka

VZDĚLÁNÍ:

  • 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, obor specializace ve zdravotnictví - fyzioterapie, 2 roky
  • Fakutla tělesně výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor specializace ve zdravotnictví - fyzioterapie, 3 roky
  • Výcvik integrace v psychoterapii, 5letý studijní program, akreditace České psychoterapeutické společnosti

Tomáš absolvoval množství odborných kurzů, seminářů a konferencí, kde čerpal od předních českých lektorů a fyzioterapeutů, stejně tak jako od těch zahraničních. Tyto vzdělávací akce se zaměřovaly např. na poruchy stabilizace, komplexní terapii oblasti páteře, orofaciální oblasti a oblasti pánevního dna, fasciální manipulaci, viscerální terapii, psychologii v rehabilitaci, psychoterapii zaměřenou na tělo, komplexní bio-psycho-sociální pohled na člověka (psychosomatiku) a řadu dalších témat.

„Aktivně se zajímám o prolínání fyzioterapie s jinými obory, zejména pak s psychoterapií. Baví mě také využívání fyzioterapeutického pohledu při práci s pohybem všeobcně – pohyb je totiž jednou z mých největších radostí. Věnuji se párovému i nepárovému tanci, bojovým sportům a dříve také různým druhům akrobacie (gymnastika, parkour, tricking).“

zdravej-kancl-logo

NEDBROS S.R.O.
NOVOSADY 879/109
VELKÉ MEZIŘÍČÍ 594 01

+ 420 603 261 064
EMAIL: INFO@ZDRAVEJKANCL.CZ

facebook-104
instagram-filled-100

©2018 Zdravejkancl.cz | Všechna práva vyhrazena.