O PROJEKTU

Mens sana in corpore sano, aneb ve zdravém těle zdravý duch. S touto poučkou přišli již staří Římané a dnes platí více než kdy dřív, a to i „po zpátku“ (tedy zdravý duch přispívá ke zdravému tělu).

Zdravejkancl.cz z tohoto motta vychází a nabízí zaměstnavatelům, kancelářím a firmám smysluplný zaměstnanecký benefit pro jejich pracovníky, který jim pomůže upravit jejich fyziologické, psychické a stravovací návyky a dosáhnout tak fungujícího zkombinování moderního náročného pracovního prostředí se zdravým životním stylem.

Zdravý zaměstnanec totiž znamená též spokojenějšího, stálejšího, výkonnějšího, proaktivnějšího a tvořívějšího zaměstnance, což je základní stavební kámen pro úspěch Vaší společnosti ve vysoce konkurenčním prostřední současného trhu.

PRÁCE V MODERNÍM KANCELÁŘSKÉM PROSTŘEDÍ A S NÍ SPOJENÝ FENOMÉN „KANCELÁŘSKÝCH CHOROB“

Vysoké pracovní nasazení, pevná koncentrace a smysl pro detail, ochota udělat pro práci onen příznačný „krok navíc“ (jak se říká v anglosaské kultuře go the extra mile). To jsou vlastnosti a charakteristiky, které moderní zaměstnavatelé často hledají u svých zaměstnanců, neboť právě takoví lidé jsou jedním z nejsilnějších nástrojů firem pro úspěch ve vysoce konkurenčním prostředí současného trhu.

balancenovy
depositphotos_77526546_original

Podávání nadprůměrných výkonů si však na zaměstnancích nutně vybírá určitou daň; v kancelářském prostředí se jedná zpravidla o daň v podobě negativního působení na fyzickou i psychickou stránku zaměstnance. S těmito problémy pak často souvisí i nepravidelné a nevyvážené stravování zaměstnanců, které se rovněž významně podepisuje na jejich tělesném i psychickém zdraví. S nevelkou nadsázkou lze o těchto působeních hovořit jako o „kancelářských chorobách“.

Dlouhé hodiny sezení u počítače, nedostatek pohybu a nevyvážená a nepravidelná strava s sebou nejčastěji přinášejí zdravotní problémy se zády, krční páteří, klouby, mohou vyústit v bolesti hlavy, obezitu a podobně. Stres z psychicky náročné práce, velmi často odváděné pod časovým presem, pak v konečném důsledku může vést k přepracování zaměstnance, ztrátě chuti k novým úkolům a výzvám i ke snížení jeho koncentrace a kvality výstupů. Když se k tomu přidají již zmíněné fyzické problémy a starosti soukromého života, jde již prakticky o Molotovův koktejl, který je nebezpečný nejen pro zaměstnance samotného, ale i pro zaměstnavatele, který na své zaměstnance v mnoha ohledech spoléhá.

NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘEŠENÍ „KANCELÁŘSKÝCH CHOROB“ A JEJICH PREVENCE

Zdravejkancl.cz vychází ze znalosti práce v moderním kancelářském prostředí a souvisejících zdravotních úskalí. Přinášíme zaměstnavatelům, kancelářím a firmám nabídku odborných služeb, jejichž cílem je „kancelářským chorobám“ zejména předcházet, a pokud už se začaly projevovat, pak je léčit a dlouhodobě s nimi pracovat.

Zaměřujeme se na oblast fyzických i psychických problémů zaměstnanců pracujících v kancelářském prostředí, jejich prevenci i léčbu, stejně jako na správné a vyvážené stravování zaměstnanců. Zaměstnavatelům nabízíme uspořádání odborných školení pro jejich zaměstnance přímo v prostorách jejich kanceláří, tak, abychom minimalizovali zásah do plnění jejich pracovních úkolů.

Naši oborní spolupracovníci v rámci školení Vaše zaměstnance vždy uvedou do příslušné problematiky, seznámí je s nejefektivnějšími způsoby prevence a řešení souvisejících problémů a tato s nimi vždy rovněž hned prakticky procvičí. Vaši pracovníci tak po absolvování školení budou schopni tato řešení sami na sobě aplikovat. Zároveň nabízíme rozšíření základních školení o individuální konzultace Vašich zaměstnanců s našimi odborníky, ke kterým budou k dispozici opět přímo vždy v prostorách Vašich kanceláří.

Pracujeme s mladým týmem fyzioterapeutů, psychologů, výživových poradců a fitness trenérů. Všichni naši odborní spolupracovníci mají bohaté praktické zkušenosti v práci s pacienty a klienty. Zároveň ke svým oborům přistupují progresivně a věnují se nejnovějším poznatkům ve svých oborech v Česku i na světovém poli; zaměřují se mimo jiné právě na aktuální fenomén „kancelářských chorob“ a jeho řešení. Cílem je chorobám zejména předcházet, a pokud už se začaly projevovat, pak je léčit a dlouhodobě s nimi pracovat.

zdravej-kancl-logo

NEDBROS S.R.O.
NOVOSADY 879/109
VELKÉ MEZIŘÍČÍ 594 01

+ 420 603 261 064
EMAIL: INFO@ZDRAVEJKANCL.CZ

facebook-104
instagram-filled-100

©2018 Zdravejkancl.cz | Všechna práva vyhrazena.