Mgr. MARTINA ŠPERLOVÁ

PRAXE:

 • Herní terapeutka na Klinice dětské chirurgie a traumatologie v Thomayerově nemocnici
 • Konzultantka na Lince bezpečí
 • Praxe na Ministerstvu vnitra České republiky
 • Praxe v krizovém centru RIAPS
 • Praxe v denním stacionáři, psychosomatickém a psychiatrickém centru ISIDA
 • Asistenční služby v rámci studijního pobytu Erasmus
 • Osobní asistentka (chlapec s mentální retardací, chlapec s Aspergerovým syndromem)
 • Praxe ve společnosti TNS Aisa (oddělení CATI, CASI, CAPI, DPA, kvalitativní výzkum)
 • Praxe ve stacionáři pro děti s těžkou a hlubokou mentální retardací Paprsek
 • A další...
Martina Sperlova

VZDĚLÁNÍ:

 • Doktorské studium, Univerzita Karlova, FF, Klinická psychologie
 • Magisterské studium, Univerzita Karlova, FF, Psychologie
 • Studijní pobyt Erasmus na Universidade de Coimbra, Portugal
 • Psychoterapeutický výcvik Integrace v psychoterapii
 • Kurz Psycholog ve zdravotnictví
 • Kurz Základy první pomoci od Českého červeného kříže
 • Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci
 • Sebezkušenostní a růstová skupina pro studenty pomáhajících profesí na VŠ/VOŠ Terra
 • Kurz Lüscherův barvový test
 • Pražská psychoterapeutická fakulta - po dobu 3 let návštěva víkendových přednášek
 • Seminář Sen v Jungovské psychoterapii
 • Seminář Komunikační techniky
 • Seminář Arteterapie
 • A další...

CO MĚ BAVÍ

"Od mládí si zakládám na správné komunikaci s lidmi. Vždycky jsem věděla, že je důležité nejen poslouchat, ale také pochopit problém. Pomáhání lidem se nakonec stalo nejenom mým koníčkem, ale i mou prací. Kromě ní se ráda věnuji cestování a psaní povídek.  V roce 2015 mi bylo uděleno 10. místo v soutěži Mensy ČR, díky čemuž mohla první z nich vyjít ve sbírce Za okny tma."
 

zdravej-kancl-logo

NEDBROS S.R.O.
NOVOSADY 879/109
VELKÉ MEZIŘÍČÍ 594 01

+ 420 603 261 064
EMAIL: INFO@ZDRAVEJKANCL.CZ

facebook-104
instagram-filled-100

©2018 Zdravejkancl.cz | Všechna práva vyhrazena.